Bakıdan 4 il 6 ayın vaginizmi

Bu xəstəmiz 4 il 6 ayın vaginizmi idi. Bakıdan müraciət etmişdi. Yaşadığı digər qorxuları yüksəklik , qaranlıq idi. Müalicəmiz 3 seansa ( günə) bitdi. Onun müalicə sırasında yazdığı duyğuları:
Bakıdan 4 il 6 ayın vaginizmi
Bakıdan 4 il 6 ayın vaginizmi
Bakıdan 4 il 6 ayın vaginizmi
Bakıdan 4 il 6 ayın vaginizmi
Bakıdan 4 il 6 ayın vaginizmi