Gəncədən 3 ilin vaginizmi

3 ilə yaxın vaginizm olan Gəncədən müaciət edən pasientimizlə 3 seans işlədik:
Gəncədən 3 ilin vaginizmi
Gəncədən 3 ilin vaginizmi
Gəncədən 3 ilin vaginizmi
Gəncədən 3 ilin vaginizmi
Gəncədən 3 ilin vaginizmi