Gəncədən 2 il 3 ayın vaginizmi

Gəncədən müraciət edən bu pasientimiz 2 il 3 ayın vaginizmi idi. 3 seansa müalicəmizi bitirdik:
Gəncədən 2 il 3 ayın vaginizmi
Gəncədən 2 il 3 ayın vaginizmi
Gəncədən 2 il 3 ayın vaginizmi
Gəncədən 2 il 3 ayın vaginizmi