Bakıdan 6 ilin vaginizmi

Bu xəstəmiz 6 ilin vaginizmi idi. Bakıdan müraciət etmişdi. Yaşadığı digər qorxusu böcək olub. Müalicəmiz 4 seansa bitdi. Müalicə sırasında onun yazdığı məktubları:
Bakıdan 6 ilin vaginizmi
Bakıdan 6 ilin vaginizmi
Bakıdan 6 ilin vaginizmi
Bakıdan 6 ilin vaginizmi
Bakıdan 6 ilin vaginizmi