VAGİNİZM MƏKTUBLARI

Bakıdan 6 ilin vaginizmi

Bakıdan 6 ilin vaginizmi

Bu xəstəmiz 6 ilin vaginizmi idi. Bakıdan müraciət etmişdi. Yaşadığı digər qorxusu böcək olub. Müalicəmiz 4 seansa (günə) bitdi. Müalicə sırasında onun yazdığı məktubları:

Dr. Günay Hacıyeva
Mama-ginekoloq

VAGİNİZMİN MÜASİR MÜALİCƏSİNDƏ 3 seansa möhtəşəm nəticəni əldə edirik.